70. rocznica „Rzezi Wołyńskiej”

Chełm 14 lipca 2013 r. Obchody 70. rocznicy „Rzezi Wołyńskiej”

14.07.2013. W uroczystościach 70. rocznicy Rzezi Wołyńskiej uczestniczyły kompanie honorowe Wojska Polskiego, Straży Granicznej oraz poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, szkół i instytucji.Mszy św. przewodniczył sufragan lubelski ks. biskup Artur Miziński.
Zaproszeni goście podkreślali w swoich przemówieniach jak ważne jest by pamiętać o rzezi wołyńskiej i o pomordowanych na Kresach. 70. rocznica rzezi wołyńskiej stała się datą szczególną dla wielu mieszkańców, szczególnie w obliczu kontrowersyjnych decyzji władz państwowych. – Nie można, podkreślam, nie można tego co się działo na Kresach nazywać czystką etniczną. To była zwykła rzeź, rzeź niewinnych ludzi, kobiet w ciąży i matek z dziećmi. O tej rzezi wołyńskiej trzeba mówić i pamiętać – mówił nam jeden z kombatantów obecnych na chełmskich uroczystościach 70. rocznicy rzezi wołyńskiej. 
Patronat nad uroczystością oprócz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych sprawowali: Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Chełm i Starosta Chełmski.

W roku 2013 skwer na którym stoi pomnik nazwany został imieniem 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, staraniem i na koszt Miasta Chełm pomnik uzyskał osiedlenie nocne oraz przyłączę energetyczne niezbędne podczas organizacji uroczystości przy pomniku.

Stanowisko Rady Miasta Chełm z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie uczczenia pamieci ofiar Rzezi Wołyńskiej

Powitanie uczestników uroczystości w dniu 14 lipca 2013 r. przez Prezesa Stowarzyszenia. Plik pdf >>

Przemówienie Prezesa Stowarzyszenia „Pamięć i Nadzieja” podczas uroczystości patriotyczno-religijnej w dniu 14 lipca 2013 r.  z okazji 70. Rocznicy Rzezi Wołyńskiej.  Plik pdf >>

W krótkich słowach pragnę podziękować wszystkim instytucjom i osobom, które przyczyniły się aby ta podniosła uroczystość mogła się odbyć w dniu dzisiejszym i tu w tym miejscu. Plik pdf >>

Fotoreportaż z uroczystości. Zdjęcia Tadeusz Halicki

Za zasługi przy budowie Pomnika Wołyńskiego na wniosek Stowarzyszenia „Pamięć i Nadzieja” Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych odznaczył Medalem „Pro Patria”
Stanisława Koszewskiego -Skarbnika Stowarzyszenia, Kazimierza Zubińskiego i Tadeusza Halickiego.
Wręczenia Medali dokonał ppłk Damian Matysiak w towarzystwie Prezesa Stowarzyszenia Stanisława Senkowskiego. Prezes Stowarzyszenia Stanisław Senkowski, Wiceprezes Franciszek Golik i Skarbnik Stowarzyszenia Stanisław Koszewski odznaczenie zostali medalami za zasługi dla Związku Weteranów i Rezerwistów WP. Wręczenia Medali dokonał Wiceprezes Związku Marian Lipczuk.