ARCHIWUM – BUDOWA „POMNIKA WOŁYŃSKIEGO” W CHEŁMIE – część 2

Fotoreportaż z uroczystości odsłonięcia Pomnika - część druga.
Zdjęcia Dariusz Senkowski