734,800 unikalne wizyty
Projekt pomnika wybrany do realizacji
Ldz. 15/10
Chełm 07.04.2010 r

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku, Nr 223 poz.1655 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Stowarzyszenie „Pamięć i Nadzieja”, z siedzibą w Chełmie, przy Pl .Niepodległości 1 (pokój 77), z a w i a d a m i a, że w postępowaniu pokonkursowym, o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i budowę “Pomnika ku czci Polaków - ofiar zbrodni dokonanych na kresach wschodnich przez ukraińskich nacjonalistów” , prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawie art.62 ust.1 pkt.2 ustawy wybrana została najkorzystniejsza oferta, którą złożyła:

PRACOWNIA ARTYSTYCZNO KAMIENIARSKA 
Witold Marcewicz artysta-rzeźbiarz
ul. Kościuszki 8
24-200 Bełżyce
woj. lubelskie

UZASADNIENIE WYBORU
Uzasadnienie prawne:

Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą, w rozumieniu art.2 pkt.5 oraz art.91 ust.1 ustawy

Uzasadnienie faktyczne:
Odrzucona oferta:
Wybrana oferta:
- została złożona w terminie, 
- z zachowaniem formy pisemnej, 
- jest ofertą ważną z punktu widzenia przepisów ustawy,
- została złożona przez Wykonawcę nie podlegającego wykluczeniu z postępowania, 
- została złożona przez Wykonawcę który uczestniczył w I Etapie postępowania, czyli w dwustronnych negocjacjach z Zamawiającym,
- jej treść odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- była w przedmiotowym postępowaniu jedyną ofertą nie podlegającą odrzuceniu
Za stopień spełniania poszczególnych kryteriów oceny, wybrana oferta
uzyskała następującą liczbę punktów:
- za kryterium kosztów prac projektowych – 40 pkt.,
- za kryterium walorów artystycznych i urbanistyczno-architektonicznych proponowanych rozwiązań bryły pomnika – 40 pkt.,
- za kryterium walorów funkcjonalnych rozwiązań formy pomnika – 20 pkt. 

Z poważaniem
Za Zarząd Stowarzyszenia Stanisław Senkowski i Franciszek Golik


Większy format >>

Pomnik będzie wykonany z granitu. Koszt około 200 tys. zł.
Wysokość pomnika 5 m.
Planowane odsłonięcie - wrzesień 2010 r.
Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 26
Najnowszy użytkownik: Irena
STOWARZYSZENIE
CELE STOWARZYSZENIA
ZAŁOZYCIELE
ZARZĄD
STATUT
DOKUMENTY
SPRAWOZDANIA
UROCZYSTOŚĆ 11-07-2009
WYBRANY PROJEKT POMNIKA
HONOROWY PATRONAT
ODSŁONIĘCIE POMNIKA
FOTOREPORTAŻ -17.09.2011
FUNDATORZY
KRONIKA STOWARZYSZENIA
70.ROCZNICA RZEZI WOŁYŃSK.
W PAROŚLI I SARNACH
POGRZEB PO 70 LATACH
ZŁOTY MEDAL DLA PREZESA
I MARSZ PAMIĘCI SYBIRAKÓW
DYPLOM DLA ST.SENKOWSKIEGO
72.ROCZNICA RZEZI WOŁYŃSKIEJ
DĘBY PAMIĘCI
73.ROCZNICA RZEZI WOŁYŃSKIEJ
Lokalizacja pomnika
LOKALIZACJA

Pomnik zostanie wzniesiony u zbiegu Al. Piłsudskiego i ul. Wołyńskiej.
Lokalizacja pomnika>>

PUBLIKACJE-WSPOMNIENIA
Dzieci Kresów III

Dzieci Kresów to zbiór wspomnień osób które jako dzieci lub b. młodzi ludzie przeżyli gehennę ukraińskiego ludobójstwa. Publikacja Lucyny Kulińskiej godna polecenia.
O AUTORCE >>
SŁOWO WSTĘPNE >>
JEDNO WSPOMNIENIE >>
WSPOMNIENIA p. Kozioł >>
POSŁOWIE>>

--------------------------------
EWA SIEMASZKO
ZAGŁADA KOROŚCIATYNA
WIGILIA 1944 -J. Białowąs
KRZYŻE Z PRZEBRAŻA
POGRZEB PO..-J.Białowąs
BÓG WTEDY PATRZYŁ..
ZA CO ZGINĘLI UKRAIŃCY
GDY PŁONĄŁ WOŁYŃ
KiA SIDOROWICZOWIE
CZESŁAWA ROCH
ŚLADAMI LUDOBÓJSTWA..
PAMIĘĆ I NADZIEJA
Jastrzębski-LUDOBÓJSTWO
REGINA OWCZARCZAK
MOJE ZASMYKI-wiersze
POLECANE LINKIi
VIDEO
ks.ISAKOWICZ-ROZMOWA
WSPOMNIENIA-S.Kicińska
WSPOMNIENIA-Podskarbi
NA PODOLU PŁACZE...
WOŁYŃ 1943-Lech Makowiecki
KOLEJNY 'bohater' UKRAINY

WYWIADY I OPINIE
ROZMOWA z ks. Isakowiczem
ks. Isakowicz-CHODZI MI TYLKO...
Prof. Wieczorkiewicz o OUN-UPA
SEJM ZDECYDOWAŁ...
Ks.Isakowicz-POLITYKA ZAKŁA..

LIST OTWARTY do D.Tuska
Ostatnie artykuły
Kolejny „bohater...
Odbyły się obchody...
Dęby Pamięci
Dyplom od Światoweg...
72.Rocznica "Krwawej...
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
Brak tematów na forum
Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum
POLECANE STRONY

 
<27 Dywizja Wołyńska AK

---------------------------------


Fundacja Centrum Dokumentacji
Czynu Niepodległościowego

--------------------------------

Fundacja Polskiego Państwa
Podziemnego

---------------------------------

Kresowy Serwis Informacyjny
-----------------------------------

Serwis Informacyjny
o Kresach Wschodnich

------------------------------------

Serwis Informacyjny
Towarzystwa Miłośników
Wołynia i Polesia w Chełme

Copyright © 2009 - Stowarzyszenie "Pamięć i Nadzieja" w Chełmie, 22-100 Chełm Pl. Niepodległości 1, p.77 Telefon - biuro: 608 073 511,
e-mail: stowarzyszenie.pin@op.plAdministrator - Tadeusz Halicki: thalicki@poczta.onet.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.01