Unknown column 'counter' in 'field list' PAMIĘĆ I NADZIEJA - Opracował Stanisław Koszewski
· : 1

· : 0

· : 27
· : cabbar

Lokalizacja pomnika

LOKALIZACJA

Pomnik zostanie wzniesiony u zbiegu Al. Piłsudskiego i ul. Wołyńskiej.
Lokalizacja pomnika>>

POLECANE STRONY

 
<27 Dywizja Wołyńska AK

---------------------------------


Fundacja Centrum Dokumentacji
Czynu Niepodległościowego

--------------------------------

Fundacja Polskiego Państwa
Podziemnego

---------------------------------

Kresowy Serwis Informacyjny
-----------------------------------

Serwis Informacyjny
o Kresach Wschodnich

------------------------------------

Serwis Informacyjny
Towarzystwa Miłośników
Wołynia i Polesia w Chełme

PAMIĘĆ I NADZIEJA - Opracował Stanisław Koszewski

"Ludobójstwo ukraińskie jest jedną z trzech „zbrodni nad zbrodniami” popełnioną na narodzie polskim podczas II wojny światowej. Dwu ludobójstw dopuścili się agresorzy-okupanci – Rzesza Niemiecka (ludobójstwo niemieckie) i Związek Sowiecki (ludobójstwo sowieckie), natomiast sprawcami trzeciego byli współmieszkańcy i współobywatele". (Ewa Siemaszko)


PAMIĘĆ I NADZIEJA

Opracował Stanisław Koszewski
Stowarzyszenie „Pamięć i Nadzieja”
Chełm 2010

Fotografie ze zbiorów Stanisława Senkowskiego,
Stanisława Koszewskiego i Leona Popka.
Na okładce projekt pomnika artysty rzeźbiarza
Witolda Marcewicza.

Projekt okładki: Karol Bednaruk

© Stowarzyszenie „Pamięć i Nadzieja” w Chełmie.
ISBN 9788360321515
Druk:

Drukarnia Kresowa, ul. Nowy Świat 3, tel. 82 565 68 12

 

Pobierz książkę - plik pdf (1,643 MB)


WSTĘP

Druga Wojna Światowa rozpoczęta 1 września 1939 roku najazdem Niemiec hitlerowskich i 17 września Rosji Sowieckiej, przyniosła Narodowi Polskiemu niezmierne cierpienia. Ludobójstwo dokonywane przez najeźdźców pozwoliło nacjonalistom ukraińskimspod znaku OUN–UPA na wschodnich rubieżach II Rzeczypospolitej, na mordowanie niewinnych starców, dzieci i kobiet jedynie dlatego,że byli Polakami. Ich liczne najczęściej zbiorowe mogiły, tylko w nielicznych przypadkach są oznakowane. Dlatego społeczeństwo, a szczególnie rodziny ofiar oczekują ich upamiętnienia. W tym celu,w roku 2009 zostało powołane Stowarzyszenie pod nazwą „ Pamięć i Nadzieja”. Jego założycielami są przedstawiciele:
– Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i b. Więźniów Politycznych,
– Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
– Chełmskiego Środowiska 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK,
– Związku Sybiraków,
– Związku Inwalidów Wojennych,
– Stowarzyszenia Batalionów Chłopskich,
– Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę,
– Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia Oddział w Chełmie.
W statucie swoim Stowarzyszenie zapisało konieczność budowy pomnika, który ma stanowić formę czci niewinnych ofiar masowych mordów OUN–UPA, ale i przestrogą dla nowych pokoleń, które na bazie historycznych doświadczeń będą budować dobrosąsiedzkie stosunki z Ukrainą, by nigdy nie doszło do podobnych tragedii.
Stowarzyszenie „Pamięć i Nadzieja” już w pierwszym roku istnienia,dzięki bezinteresownemu wsparciu miejscowego społeczeństwa, ufundowało Krzyż i kamień z tablicą epitafijną przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie. Odsłonięciu Krzyża Wołyńskiego towarzyszyła uroczysta msza święta z asystą kompanii honorowej Wojska Polskiego i Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz licznie zgromadzonego społeczeństwa.
Na zakończenie uroczystości, odbyła się konferencja naukowa ilustrująca tragiczne losy Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, z której materiały zawiera niniejsze wydanie książkowe.
W chwili obecnej Stowarzyszenie posiada zatwierdzoną pełną dokumentację projektową i pozwolenie Prezydenta Miasta Chełm na budowę „Pomnika ku czci Polaków – ofiar zbrodniludobójstwa ukraińskich nacjonalistów na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej”. Przewidywany koszt budowy wyniesie około
200 tysięcy złotych. Stowarzyszenie będzie wdzięczne za wsparcie finansowe, za każdą złotówkę, która przyśpieszy jego realizację.
Przewidywany termin odsłonięcia pomnika – 11 lipca 2011 r.Stowarzyszenie ma nadzieję, że materiały naukowe zawarte w niniejszym zbiorze przyczynią się do poznania prawdy o ludobójstwie Polaków na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, a równocześnie przyczynią się do zaciśnienia stosunków między naszymi przygranicznymi regionami, co powinno zaowocować współpracą i przyjaźnią ...


Stanisław Koszewski

Pobierz książkę - plik pdf (1,643 MB)

0