Unknown column 'counter' in 'field list' DOKUMENTY
· : 1

· : 0

· : 27
· : cabbar

Lokalizacja pomnika

LOKALIZACJA

Pomnik zostanie wzniesiony u zbiegu Al. Piłsudskiego i ul. Wołyńskiej.
Lokalizacja pomnika>>

POLECANE STRONY

 
<27 Dywizja Wołyńska AK

---------------------------------


Fundacja Centrum Dokumentacji
Czynu Niepodległościowego

--------------------------------

Fundacja Polskiego Państwa
Podziemnego

---------------------------------

Kresowy Serwis Informacyjny
-----------------------------------

Serwis Informacyjny
o Kresach Wschodnich

------------------------------------

Serwis Informacyjny
Towarzystwa Miłośników
Wołynia i Polesia w Chełme

DOKUMENTY

Dokumenty dot. Stowarzyszenia "Pamięć i Nadzieja" w Chełmie  (w plikach pdf i jpg)


30.01.2009
Pierwsza strona Postanowienia Sadu Rejonowego w Lublinie w sprawie wpisu Stowarzyszenia do KRS >> zobacz

20.02.2009
Statut Stowarzyszenia Pamięć i Nadzieja w Chełmie >> czytaj

30.02.2009
Decyzja Prezydenta Miasta Chełma nr 1|09 z 27 lutego 2009 r. zezwalająca Stowarzyszeniu na  zbiórkę publiczną pieniędzy ważna do 30.04.2009 >> czytaj

31.03.2009
Uchwała Rady Miasta z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na budowę pomnika ku czci Polaków, ofiar zbrodni na Kresach Wschodnich >> czytaj

30.04.2009
Pismo Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Lublinie w sprawie tresci napisu na tablicy pamiątkowej: czytaj >>

25.07.2009
Decyzja Nr 117/2009 MINISTERA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  zezwalajaca na zbiórkę pieniędzy na terenie Kraju w- ważna do dnia 10 lipca 2010 r. >> czytaj


Zaproszenie na uroczystość w dniu 11 lipca 2009 r. >> zobaczPlakat - zaproszenie do udziału w uroczystości poświęcenia Krzyża Wołyńskiego w dniu 11 lipca 2009 >> zobacz

Deklaracja członkowska >> pobierz >>plikpdf,  >>plik rtf

Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa w Lublinie, ul. Spokojna 4 20-914 Lublin, pozytywnie zaopiniował projekt pomnika oraz treść napisu. Pismo w oryginale >> plik pdf

Chełm, dnia 2 lipca 2010 r


URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW w Lublinie, DELEGATURA W CHEŁMIE, wydał pozwolenie Stowarzyszeniu „Pamięć i Nadzieja" - na wzniesienie pomnika poświęconego Polakom - ofiarom zbrodni dokonanych na Kresach Wschodnich przez ukraińskich nacjonalistów, na działce przy zbiegu ul. Wołyńskiej i Al. Marszalka Józefa Piłsudskiego w Chełmie zgodnie z załączonym projektem - „Projekt architektoniczno budowlany i zagospodarowania terenu - Pomnika ku czci Polaków - ofiar zbrodni dokonanych na kresach wschodnich przez ukraińskich nacjonalistów" autorstwa: -Witolda Marcewicza - projekt plastyczny i mgr inż. arch. Wacława Kondziola - projekt budowlany i zagospodarowania terenu. Treść decyzji >> plik pdf


W dniu 21 lipca 2010 roku Prezydent Miasta Chełma decyzją nr 256/10 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę Stowarzyszeniu „Pamięć i Nadzieja" pomnika ku czci Polaków - ofiar zbrodni dokonanych na Kresach Wschodnich przez ukraińskich nacjonalistów w Chełmie przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego na działce nr 146 wg projektu budowlanego opracowanego przez: mgr inż. Arch. Wacława Kondziołę. Decyzja w oryginale >>


Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia „Pamięć i Nadzieja" w Chełmie o wynikach zbiorki publicznej środków pieniężnych prowadzonej w okresie od 23 lipca 2009 do 10 lipca 2010 r. na podstawie pozwolenia MSWiA udzielonego Decyzją Nr 117/2009 z dnia 23 lipca 2009 r. oraz o sposobie wydatkowania tych środków według stanu na dzień 10 lipca 2010 r.

Całe sprawozdanie >> plik pdf


25.10.2010

Warszawa, dnia 14 pażdziemika 2010 r.

DECYZJA Nr 240 / 2 0 1 0

MINI STER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
pozwala Stowarzyszeniu ..Pamięć i Nadzieja" z siedzibą w Chełmie (PI. Niepodległości 1 lok. 77; 22-100 Chełm), na przeprowadzenie w terminie do dnia 10 lipca 2011 r. zbiórki publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem zebranych środków na budowę w Chełmie „Pomnika ku czci Polaków - ofiar zbrodni dokonanych na Kresach Wschodnich przez ukraińskich nacjonalistów" poprzez sfinansowanie prac budowlanych oraz rzeźbiarskich, w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze 79 1060 0076 0000 3300 0060 0246.

Skan dokumentu decyzji >> plik pdf


11.07.2011

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia „Pamięć i Nadzieja" w Chełmie
z przeprowadzonej zbiórki publicznej na podstawie Decyzji Nr 240/2010 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji DZik-Vl-632-216-32/10/lSk z dnia 14,10. 2010 r. Skan dokumentu >> plik jpg


20.09.2011

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia „Pamięć i Nadzieja" w Chełmie ze zbiórki publicznej ofiar do puszek.  Treść - Plik jpg


09-03-2012

Ogłoszenie
Stowarzyszenia „Pamięć i Nadzieja" w Chełmie o wynikach zbiórki środków płatniczych na podstawie decyzji MSWiA Nr 117/2009 z dnia 23 lipca 2009 r. i sposobie zużytkowania zebranych ofiar przeznaczonych na sfinansowanie kosztów budowy w Chełmie „Pomnika Wołyńskiego"...
Pełna treść - plik jpg


09-03-2012

Ogłoszenie
Stowarzyszenia „Pamięć i Nadzieja" w Chełmie o wynikach zbiórki środków płatniczych na podstawie decyzji MSWiA Nr 240/2010 z dnia 14 października 2010 r. i sposobie zużytkowania zebranych ofiar przeznaczonych na sfinansowanie kosztów budowy w Chełmie „Pomnika Wołyńskiego"...

Pełna treść - plik jpg

0