Unknown column 'counter' in 'field list' Książka Lucyny Kulińskiej - "Dzieci Kresów III"
· : 1

· : 0

· : 27
· : cabbar

Lokalizacja pomnika

LOKALIZACJA

Pomnik zostanie wzniesiony u zbiegu Al. Piłsudskiego i ul. Wołyńskiej.
Lokalizacja pomnika>>

POLECANE STRONY

 
<27 Dywizja Wołyńska AK

---------------------------------


Fundacja Centrum Dokumentacji
Czynu Niepodległościowego

--------------------------------

Fundacja Polskiego Państwa
Podziemnego

---------------------------------

Kresowy Serwis Informacyjny
-----------------------------------

Serwis Informacyjny
o Kresach Wschodnich

------------------------------------

Serwis Informacyjny
Towarzystwa Miłośników
Wołynia i Polesia w Chełme

Książka Lucyny Kulińskiej - "Dzieci Kresów III"

articles: L_Kulinska.jpgDr Lucyna Kulińska jest historykiem i politologiem, autorką książki „Dzieje Komitetu Ziem Wschodnich na tle losów ludności polskich Kresów w latach 1943-1947", t. 1 i 2, Kraków 2002, 2003. Ponadto wraz z Adamem Rolińskim wydała 2 prace „Antypolska akcja nacjonalistów ukraińskich w Małopolsce wschodniej w świetle dokumentów Rady Głównej Opiekuńczej 1943-1944" i „Kwestia ukraińska i eksterminacja ludności polskiej w Małopolsce wschodniej w świetle dokumentów Polskiego państwa Podziemnego 1942-1944", w przygotowaniu są kolejne tomy poświęcone zbrodniom popełnionym na Polakach - mieszkańcach województw południowo-wschodnich w latach 1942-1944.0pracowała także relacje dziecięcych świadków zbrodni i wydała je w tomiku „Dzieci Kresów". Jest autorką wielu artykułów naukowych i prasowych. Poprzednio zajmowała się zagadnieniem unicestwienia w powojennej Polsce obozu narodowego. Poświęciła temu tematowi kilka prac m.in. Narodowcy. „Dzieje obozu narodowego w Polsce w latach 1944-47", PWN, 1999 (rozszerzona o dodatkowe źródła moja praca doktorska); „Narodowcy. Myśl polityczna i społeczna obozu narodowego w Polsce". PWN, 2001, pod moją redakcją wraz z 2 współautorami; Związek Akademicki „Młodzież Wszechpolska" i „Młodzież Wielkiej Polski" w latach 1922-47, wyd. Abrys, Kraków Jako politolog bada zagadnienia związane ze stosunkami międzynarodowymi i przyszłością globalizującego się świata. W sferze jej zainteresowań są przede wszystkim zagrożenia wynikające z procesów transformacji i modernizacji. Z przedsięwzięć wydawniczych na tej niwie warto wymienić zespołowe prace w których zamieszczała swoje artykuły były to: „Konflikty współczesnego świata" (tom I i II), „Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego", „Agresja i Przemoc", „Globalopolis". Tematem przewodnim jej poszukiwań jest zagadnienie przemocy i agresji w polityce międzynarodowej i życiu społecznym. Różne są tylko postacie owej przemocy: totalitaryzm stalinowski, hitlerowski, nacjonalizm i szowinizm- prowadzący do eksterminacji sąsiadów czy w końcu narastanie agresji wewnątrz społeczności (szczególnie wśród młodzieży). Jest to problem na tyle poważny i stale aktualny, że wymaga nie tylko analiz, ale i stałego utrwalania wiedzy o tych patologiach i wynikających stąd zagrożeniach w świadomości kolejnych pokoleń, jako przestrogi. Aktualnie przygotowuje dwie obszerne prace na temat stosunków polsko-ukraińskich w Polsce międzywojennej.


Słowo wstępne >>
Jedno wspomnienie >>
Wspomnienie p. Kozioł >>
Posłowie >>

0