777,175 unikalne wizyty
75. Rocznica Krwawej Niedzieli na Wołyniu. RELACJA Z UROCZYSTOŚCI

Uroczystość składała się z dwóch części, sakralnej i cywilnej. O godzinie 14.00 Prezes Stowarzyszenia Stanisław Senkowski  wygłosił krótkie przemówienie poświęcone  wydarzeniu zwanym Rzezią Wołyńską - powitał gości i uczestników uroczystości.


Ekscelencjo Księże Biskupie

Czcigodni Księża

Szanowni Parlamentarzyści

Panie Prezydencie

Szanowni Goście i uczestnicy tej uroczystości

Rok 2018 jest dla nas współcześnie żyjących rokiem bardzo ważnym, bowiem w tym roku świętujemy setną rocznicę odzyskania niepodległości po 123 latach zaborów, ale obchodzimy również smutną rocznicę 75 lat Krwawej Niedzieli na Wołyniu w roku 1943.

Dzisiejsza uroczystość jest właśnie poświęcona temu tragicznemu wydarzeniu w najnowszej historii Narodu Polskiego. Krwawa Niedziela była apogeum ludobójczej akcji ukraińskich nacjonalistów w eksterminacji ludności polskiej na terenie byłych wschodnich województw II Rzeczypospolitej w latach 1939-1945.

Jakże prorocze były słowa naszego noblisty Czesława Miłosza wypowiedziane w Sztokholmie dnia 8 grudnia 1980 roku gdy odbierał nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Cytuję " Nie wyznane i nie potępione publicznie występki przeciwko prawom ludzkim są trucizną, która działa powoli i zamiast przyjaźni stwarza nienawiść między narodami", koniec cytatu.

Dziś 75 lat od Krwawej Niedzieli w 1943 roku, możemy powiedzieć, że słowa te w całości się sprawdziły.

Stowarzyszenie "Pamięć i Nadzieja" w Chełmie staraniem, którego wzniesiony został ten piękny Pomnik przed którym się znajdujemy, wymowny w symbolice i treści, jest zaniepokojone złymi relacjami w tym temacie w ostatnim czasie między władzami Polski i Ukrainy, brakiem dialogu w wyjaśnianiu tego tragicznego dla Polaków wydarzenia a wręcz utrudnianiem przez stronę ukraińską ekshumacji polskich ofiar z dołów śmierci, utrudniania godnego pochówku oraz fałszowania napisów na pomnikach i krzyżach nagrobnych a ostatnio zawłaszczania szczątków polskich obywateli z dawnych pochówków.

Tego okrutnego wydarzenia nie da się zafałszować, czy wymazać z pamięci Polaków. Polacy i Ukraińcy tak jak kiedyś byli sąsiadami przez miedzę, teraz są sąsiadami przez granicę państwową i na to sąsiedztwo zdani jesteśmy na wieki. Obecna polityka państwa ukraińskiego w temacie rzezi Wołyńskiej jest dla nas Polaków nie do zaakceptowania i nie prowadzi do niczego dobrego.

Zaniepokojeni jesteśmy relatywizmem elit rządzących naszym państwem w ostatnich 29 latach, które po macoszemu traktują Ofiary Wołyńskie, tak jakby krew tych ofiar była nie polska czy gorszego sortu.

Po tylu latach to tragiczne wydarzenie nazwane ostatnio przez Sejm RP ludobójstwem, nie zostało przez sprawców potępione i uznane za haniebne i zgodnie ze słowami Miłosza potomkowie morderców zaczynają przypisywać ofiarom mordowanie Ukraińców a sprawcy tych bestialskich i nieludzkich czynów mianowani są na ukraińskich bohaterów narodowych.

Z tego miejsca wołam, historię Rzezi Wołyńskiej dla nas Polaków nie mogą pisać i głosić żyjący na polskiej ziemi i jedzący polski chleb, sługusy banderyzmu Piotr Tyma i Grzegorz Kuprianowicz.

Zadaniem naszym jest aby prawda o ludobójstwie wołyńskim nie została zafałszowana lub zapomniana i aby każdego roku w lipcowe dni czcić pamięć niewinnych Ofiar i przypominać współcześnie żyjącym tamto tragiczne wydarzenie ku przestrodze aby tragedia taka nigdy się nie powtórzyła.

Stanisław Senkowski


 

 

 

Następnie rozpoczęła się koncelebrowana msza święta, której przewodniczył ks. bp Mieczysław Cisło.  W koncelebrze uczestniczyli ks. infułat Kazimierz Bownik,  ks. Andrzej Sternik - proboszcz Parafii Mariackiej na Górce, ks. Józef Piłat - proboszcz Parafii Rozesłania Św. Apostołów,  ks. Mirosław Bończoszek - proboszcz Parafii Św. Rodziny i ks. Ksiądz biskup wygłosił  poruszającą homilię związaną tematycznie z wołyńskim holukaustem.  We mszy św. uczestniczył  po raz kolejny Męski Chór z Parafii Rozesłania Św. Apostołów pod dyrekcją organisty Pana Romualda Turowskiego.

 

Po zakończonej mszy św. ksiądz biskup Mieczysław Cisło poświęcił dwa Dęby Pamięci, które posadzone zostały przez Stowarzyszenie "Pamięć i Nadzieja" w pobliżu Piety Wołyńskiej.  Jeden z tych dębów o imieniu Wołyński -  upamiętnia 200 tys. zamordowanych Polaków przez OUN-UPA , a drugi o imieniu Zygmunt Rumel - upamiętnia Komendanta VIII Okręgu Wołyń Batalionów Chłopskich, który jako emisariusz udał się w przeddzień Krwawej Niedzieli do dowództwa UPA aby negocjować zaprzestanie mordowania Polaków, gdzie został wraz z towarzyszącymi mu osobami bestialsko zamordowany. Do dziś nie znane jest jego miejsce wiecznego spoczynku. Przy dębach umieszczono kamienie polne z tabliczkami inskrypcyjnymi, których odsłonięcia dokonali Stanisław Senkowski  i Józef Górny Prezes Chełmskiego Oddziału Związku Żołnierzy BCH.

Zebrane podczas mszy świętej ofiary na tacę w kwocie 1 333,- złotych  przekazane zostały Stowarzyszeniu "Pamięć i Nadzieja" na finansowanie działalności statutowej.


Po błogosławieństwie biskupa i odśpiewaniu razem z orkiestrą hymnu "Boże coś Polskę" na miejsce uroczystości wprowadzono w asyście  wojskowej Sztandar WP.  W takt czterech zwrotek hymnu państwowego dokonano podniesienia Flagi państwowej na maszt.

Uczestniczący w uroczystości przedstawiciel Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Pan płk Mirosław Demediuk - naczelnik Wydziału Odznaczeń i Mianowań wręczył Medal "Pro Patria" dwom Paniom Chełmiankom Helenie Ciszak i Teodorze Zglinieckiej, którym udało się przeżyć Rzeź Wołyńską.  Pani Teodora ocalała w czasie napadu banderowców na  wiernych w kościele w Kisielinie w dniu 11 lipca 1943 roku a Pani Helena ocalała w czasie akcji mordowania Polaków w Ihrowicy w  Wigilię Bożego Narodzenia 24 grudnia 1944 roku.

Po przemówieniach Pana Krzysztofa Hetmana - posła do Parlamentu Europejskiego, Pani Genowefy Tokarskiej - posłanki do Sejmu RP i odczytaniu listu od Pani Poseł Beaty Mazurek - wicemarszałek Sejmu RP, Wojewody Lubelskiego i Marszałka Lubelskiego odbył się "Apel Pamięci" po którym oddano salwę honorową.

Po salwie honorowej liczne delegacje złożyły wińce i kwiaty  u stóp "Piety Wołyńskiej". Odprowadzenie sztandaru WP zakończyło uroczystość. Wszyscy uczestnicy uroczystości poczęstowani zostali grochówką przygotowaną przez Restaurację "Lotos".

Całą uroczystość uświetniała Młodzieżowa Orkiestra Dęta "Henryczki" z Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego z Bychawy pod batutą nauczyciela i dyrygenta Pana Dariusza Lewandowskiego.

Patronat nad uroczystością objęła Pani Agata Fisz Prezydent Miasta Chełm.

W ramach patronatu Stowarzyszenie otrzymało wszechstronną pomoc organizacyjna i techniczną od Urzędu Miasta i spółek komunalnych Miasta Chełm. Miejsce uroczystości przygotowane zostało przez pracowników MPGK, Zieleni Miejskiej. Scenę zabezpieczył MOSiR, nagłośnienie CHDK, miejsca siedzące Szkoła Podstawowa Nr 1. Koordynacją udziału jednostek miejskich zajmował się I zastępca Prezydenta Miasta Chełm Pan Józef Górny. Na organizację uroczystości w wyniku konkursu Stowarzyszenie otrzymało dotację od Miasta w kwocie 4100,- zł.

Współorganizatorem i współfinansującym był również Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych - przekazał  4000,- zł. Łączny koszt organizacji uroczystości wyniósł 10 tys. zł.

Aby mogła odbyć się 2,5 godzinna uroczystość musiało pracować wiele osób, instytucji i wolontariuszy, za co wszystkim należą się słowa podziękowania co niniejszym czynię.

Tekst, Stanisław Senkowski - Prezes Stowarzyszenia.

Zdjęcia, Marek Cierpisz


Więcej zdjęć w albumie >>

List od Wojewody Lubelskiego  >>pdf

List od Marszałka Województwa Luibelskiego >>pdf

List od Wicemarszałek Sejmu RP Beaty Mazurek >>pdf

List od Szefa Urzędu ds Kombatantów i Osób Represionowanych >>pdf

List od Posła na Sejm RP Grzegorza Raniewicza >>pdf

 

 

Aktualnie online
Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 27
Najnowszy użytkownik: cabbar
STOWARZYSZENIE
CELE STOWARZYSZENIA
ZAŁOZYCIELE
ZARZĄD
STATUT
DOKUMENTY
SPRAWOZDANIA
UROCZYSTOŚĆ 11-07-2009
WYBRANY PROJEKT POMNIKA
HONOROWY PATRONAT
ODSŁONIĘCIE POMNIKA
FOTOREPORTAŻ -17.09.2011
FUNDATORZY
KRONIKA STOWARZYSZENIA
70.ROCZNICA RZEZI WOŁYŃSK.
W PAROŚLI I SARNACH
POGRZEB PO 70 LATACH
ZŁOTY MEDAL DLA PREZESA
I MARSZ PAMIĘCI SYBIRAKÓW
DYPLOM DLA ST.SENKOWSKIEGO
72.ROCZNICA RZEZI WOŁYŃSKIEJ
DĘBY PAMIĘCI
73.ROCZNICA RZEZI WOŁYŃSKIEJ
Lokalizacja pomnika
LOKALIZACJA

Pomnik zostanie wzniesiony u zbiegu Al. Piłsudskiego i ul. Wołyńskiej.
Lokalizacja pomnika>>

PUBLIKACJE-WSPOMNIENIA
Dzieci Kresów III

Dzieci Kresów to zbiór wspomnień osób które jako dzieci lub b. młodzi ludzie przeżyli gehennę ukraińskiego ludobójstwa. Publikacja Lucyny Kulińskiej godna polecenia.
O AUTORCE >>
SŁOWO WSTĘPNE >>
JEDNO WSPOMNIENIE >>
WSPOMNIENIA p. Kozioł >>
POSŁOWIE>>

--------------------------------
EWA SIEMASZKO
ZAGŁADA KOROŚCIATYNA
WIGILIA 1944 -J. Białowąs
KRZYŻE Z PRZEBRAŻA
POGRZEB PO..-J.Białowąs
BÓG WTEDY PATRZYŁ..
ZA CO ZGINĘLI UKRAIŃCY
GDY PŁONĄŁ WOŁYŃ
KiA SIDOROWICZOWIE
CZESŁAWA ROCH
ŚLADAMI LUDOBÓJSTWA..
PAMIĘĆ I NADZIEJA
Jastrzębski-LUDOBÓJSTWO
REGINA OWCZARCZAK
MOJE ZASMYKI-wiersze
POLECANE LINKIi
VIDEO
ks.ISAKOWICZ-ROZMOWA
WSPOMNIENIA-S.Kicińska
WSPOMNIENIA-Podskarbi
NA PODOLU PŁACZE...
WOŁYŃ 1943-Lech Makowiecki
KOLEJNY 'bohater' UKRAINY

WYWIADY I OPINIE
ROZMOWA z ks. Isakowiczem
ks. Isakowicz-CHODZI MI TYLKO...
Prof. Wieczorkiewicz o OUN-UPA
SEJM ZDECYDOWAŁ...
Ks.Isakowicz-POLITYKA ZAKŁA..

LIST OTWARTY do D.Tuska
Ostatnie artykuły
KRONIKA 2009-2019
Kolejny „bohater...
Odbyły się obchody...
Dęby Pamięci
Dyplom od Światoweg...
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
Brak tematów na forum
Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum
POLECANE STRONY

 
<27 Dywizja Wołyńska AK

---------------------------------


Fundacja Centrum Dokumentacji
Czynu Niepodległościowego

--------------------------------

Fundacja Polskiego Państwa
Podziemnego

---------------------------------

Kresowy Serwis Informacyjny
-----------------------------------

Serwis Informacyjny
o Kresach Wschodnich

------------------------------------

Serwis Informacyjny
Towarzystwa Miłośników
Wołynia i Polesia w Chełme

Copyright © 2009 - Stowarzyszenie "Pamięć i Nadzieja" w Chełmie, 22-100 Chełm Pl. Niepodległości 1, p.77 Telefon - biuro: 608 073 511,
e-mail: stowarzyszenie.pin@op.plAdministrator - Tadeusz Halicki: thalicki@poczta.onet.pl
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Wygenerowano w sekund: 0.01