Unknown column 'counter' in 'field list' Cele Stowarzyszenia
Tadeusz

Stowarzyszenie "Pamięć i Nadzieja" ma na celu:

- wzniesienie w Chełmie Pomnika ku czci Polaków, ofiar zbrodni dokonanych na Kresach Wschodnich przez ukraińskich nacjonalistów.

- oddanie czci i zachowanie w pamięci śladów polskości na Kresach dawnej Rzeczypospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem lat II wojny światowej Ponadto celem Stowarzyszenia jest:

- opieka na wybudowanym pomnikiem,

- organizowanie uroczystości rocznicowych poświęconych pamięci ofiar na Wołyniu,

- gromadzenie dokumentacji o popełnionych zbrodniach ( dowody archiwalne, fotografie, relacje świadków itp.) na Polakach i osobach innej narodowości ratujących lub sprzyjających Polakom,

- wyszukiwanie osób, które ratowały i pomagały Polakom na Kresach i składanie im podziękowań,

- odnajdywanie i upamiętnianie miejsc zbrodni i pochówku Polaków na Kresach (cmentarze, samotne mogiły),

- podtrzymywanie ogólnonarodowej pamięci o tragicznych wydarzeniach szczególnie na Wołyniu w roku 1943,

- upowszechnianie wiedzy historycznej wśród społeczeństwa, a szczególnie wśród młodzieży o tych historycznych wydarzeniach,

- wspieranie działań wychowawczych kształtujących postawy patriotyczne i obywatelskie wśród młodzieży,

- zachowanie więzi z członkami rodzin, których dotknęły akty ludobójstwa ukraińskich nacjonalistów,

- działanie na rzecz pojednania polsko-ukraińskiego poprzez wzajemne przekazywanie obiektywnych opisów tragicznych wydarzeń we wzajemnych stosunkach i wzajemne uczestnictwo w upamiętnianiu tych wydarzeń,

- odwiedzanie miejsc pamięci martyrologii Polaków na Kresach Wschodnich.

§ 8 Statutu Stowarzyszenia >> plik pdf
Link