Pogrzeb Stanisława Senkowskiego

25.11.2019 r. Pogrzeb Stanisława Senkowskiego w Chełmie

St-Senkowski-cz.b
Dzisiaj pożegnaliśmy wielkiego miłośnika kresów, wieloletniego prezesa Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia w Chełmie – Stanisława Senkowskiego.

Stanisław Senkowski był inicjatorem powstania pomnika ku czci Polaków, ofiar ludobójstwa ukraińskich nacjonalistów na Kresach wschodnich II Rzeczpospolitej w latach 1943-45 „Piety Wołyńskiej” na skwerze 27 Wołyńskiej Dywizji piechoty AK przy alei Marszałka Piłsudskiego w Chełmie. Organizował też pomoc na rzecz Polaków pozostających na ziemiach kresowych oraz ochronę pozostałych na Wołyniu i Polesiu dóbr kultury polskiej.

Msza św. pogrzebowa i ceremonia pogrzebowa odbyły się 25 listopada 2019 r., o godz. 12:00 w kościele pw. Miłosierdzia Bożego przy ul. Grottgera w Chełmie.
Msza św. pogrzebowa i ceremonia pogrzebowa odbyły się 25 listopada 2019 r., o godz. 12:00 w kościele pw. Miłosierdzia Bożego przy ul. Grottgera w Chełmie.Fot. Tadeusz Kąkol
Msza św. pogrzebowa i ceremonia pogrzebowa odbyły się 25 listopada 2019 r., o godz. 12:00 w kościele pw. Miłosierdzia Bożego przy ul. Grottgera w Chełmie.
25.11.2019 r. Pogrzeb Stanisława Senkowskiego
25.11.2019 r. Pogrzeb Stanisława Senkowskiego Fot. Tadeusz Kąkol
25.11.2019 r. Pogrzeb Stanisława Senkowskiego
Grobowiec Stanisława Senkowskiego. Fot. Tadeusz Halicki