Uroczystość odsłonięcia pomnika – 17.09.2011 r.

17.09.2011. UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA POMNIKA WOŁYŃSKIEGO W CHEŁMIE

17 września 2011 r. mieszkańcy Chełma i okolic, władze miasta i województwa, kombatanci i duchowieństwo wzięli udział w odsłonięciu „Pomnika ku czci Polaków, ofiar ludobójstwa ukraińskich nacjonalistów na kresach wschodnich II Rzeczpospolitej w latach 1943 – 1945”. Pomnik ustawiono na skwerze 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK przy alei Marszałka J. Piłsudskiego.
Autorem pomnika jest Witold Marcewicz, artysta kamieniarz z Bełżyc z 40-letnim doświadczeniem – mówi Stanisław Senkowski prezes Stowarzyszenia “Pamięć i Nadzieja”. Pieta na obelisku przedstawia kobietę trzymającą
w ramionach martwe dziecko. Na cokole widnieje napis, “Jeśli my zapomnimy o Nich,  Ty Boże zapomnij o nas”. Treść wzywa do pamięci o Polakach poległych na Kresach, a o także Ukraińcach, którzy za ratowanie Polaków ponieśli śmierć. Uroczystość odsłonięcia i poświecenia Pomnika w dniu 17 września 2011 roku rozpoczęła się o godzinie 11 -ej powitaniem przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Stanisława Senkowskiego wszystkich zaproszonych gości i uczestników uroczystości. W koncelebrowanej mszy św., której przewodniczył ks. bp. Józef Wróbel sufragan lubelski uczestniczył Ordynariusz Diecezji Łuckiej na Wołyniu ks. bp. Marcjan Trofimiak oraz liczne grono księży proboszczów z terenu Chełma i Ziemi Chełmskiej oraz ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Po zakończonej mszy odbyła się część cywilna uroczystości. Nastąpiło wejście orkiestry wojskowej wraz z kompanią honorową WP i NOSG a następnie uroczyście wciągnięto na maszt flagę państwową.

Mowa powitalna Stanisława Senkowskiego >> plik pdf

Wystąpienie Stanisława Senkowskiego  na zakończenie uroczystości  >> plik pdf

Zdjęcia – Dariusz Senkowski.

Fotoreportaż z uroczystości - część pierwsza.
Zdjęcia Dariusz Senkowski