Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia "Pamięć i Nadzieja" w Chełmie

Nazwa pełna: „PAMIĘĆ I NADZIEJA”
Forma prawna:  Stowarzyszenie
KRS 0000322569
NIP: 5632356739
REGON: 060442814
Data rejestracji: 29 stycznia 2009 r.
Adres siedziby: Pl. Niepodległośći 1 / Pokój 77, 22-100 Chełm, Polska

Sposób reprezentacji   

1. Do kompetencji zarządu należy reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz. 
2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa 

  • Józef Górny – Prezes Zarządu (od 6.07.2020) 

  • Franciszek Golik – Wiceprezes Zarządu (od 29.01.2009)

  • Kazimierz Skowron – Członek organu nadzoru (od 6.07.2018)

  • Teodora Zgliniecka – Członek organu nadzoru (od 6.07.2018)

  • Stanisław Koszewski – Skarbnik (od 28.09.2011)

  • Maria Sawka – Członek Zarządu (od 1702.2009)

  • Franciszek Golik – Prezes Zarządu (od 29.01.2009)

 KOMISJA REWIZYJNA:

  • Kazimierz Skowron (Od 6 lipca 2018 r.)

  • Teodora Zgliniecka  (od 6 lipca 2018 r.)

ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR : PREZYDENT MIASTA CHEŁMA