WIADOMOŚCI

WIADOMOŚCI

Źródło: https://myslpolska.info/2023/03/16/na-strazy-prawdy-o-banderowskim-ludobojstwie/

17.03.2023
Na straży prawdy o banderowskim ludobójstwie 

Zupełnie niedawno w prestiżowym wrocławskim Klubie Muzyki i Literatury, którego niezastąpionym i po staropolsku oraz po „kresowemu” gościnnym dyrektorem jest Ryszard Sławczyński odbyła się znamienna dla Dolnego Śląska uroczystość czyli Jubileusz 30-lecia działalności Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów (SUOZUN).

Wspominając o kresowej gościnności dyrektora Ryszarda Sławczyńskiego, który – mimo iż nie ma korzeni kresowych – ma te Kresy i Wschód we krwi, w sercu i w umyśle, miałem na uwadze to, że gospodarz Klubu dla swoich gości ma zawsze coś dla „ciała”(kresowe przysmaki) ale przede wszystkim dla duszy, poczynając od stałej ekspozycji artystycznych artefaktów, poprzez wystawy, koncerty, spotkania literatów na własnych wydawnictwach kończąc. A materiał do tych wydawnictw jest obfity jako, że Ryszard Sławczyński wszerz i wzdłuż przemierza Kresy i inne kraje za naszą wschodnią granicą, czyli są to tysiące przejechanych kilometrów i wiele tysięcy fotografii jako cenne tworzywo do licznych wystaw…
Więcej  >>plik pdf

 

Książki Krzysztofa Kołtuna upamiętniające martyrologię narodu polskiego na Wołyniu

Pod koniec czerwca 2022 r.ukazała się kolejna  książka Krzysztofa Kołtuna, pt. „Pod wieżami Włodzimierza Ukraińcy 1943 – 1944.” Jest to kolejna, dwutomowa pozycja, w bogatym dorobku autora, upamiętniająca martyrologię narodu polskiego na Wołyniu. „Zatem zbudujemy męczennikom Polakom spod Włodzimierza i okolic pomnik w literaturze” zapowiada pisarz w słowie odautorskim swojego, jak zwykle, monumentalnego dzieła…

Więcej >>plik pdf

http://www.rymacze.pl/start.html
Wieniec pod pomnikiem składają: Józef Górny - prezes Zarządu Stowarzyszenia Pamięć i Nadzieja i Stanisław Koszewski - członek Zarządu PiN

10.07.2022 r. Chełm. Uroczystości w 79. rocznicę “krwawej niedzieli”  na Wołyniu

W niedzielę, 10 lipca, Stowarzyszenie “Pamięć i Nadzieja” zorganizowało w Chełmie uroczystość upamiętnienia 79. rocznicy “krwawej niedzieli” na Wołyniu, która była kulminacją czystek etnicznych ludności polskiej na Wołyniu, Lubelszczyźnie i Małopolsce Wschodniej w latach 1939 – 1947.
Więcej >>

Konstatacje wyzwalane 79. rocznicą „krwawej niedzieli” Eugeniusz Wilkowski – plik pdf >>

Pomnik przedstawiający Pietę Wołyńską, którego autorem i wykonawcą był artysta rzeźbiarz Witold Marcewicz z Bełżyc został wzniesiony przy Al. J. Piłsudskiego

W Chełmie odbędą się uroczystości związane z 79. rocznicą “krwawej niedzieli” na Wołyniu

W niedzielę, 10 lipca bieżącego roku, Stowarzyszenie “Pamięć i Nadzieja” organizuje w Chełmie uroczystość upamiętnienia 79 rocznicy “krwawej niedzieli” na Wołyniu, która była kulminacją czystek etnicznych ludności polskiej na Wołyniu, Lubelszczyźnie i Małopolsce Wschodniej w latach 1939 – 1947.

Decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, dzień 11 lipca jest “Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian”.
W tym roku, program uroczystości rocznicowych w Chełmie, w niedzielę dnia 10 lipca 2022 roku, obejmuje:
• o godz. 9:00 – Mszę Świętą w intencji pomordowanych, w Bazylice Mariackiej na Górze Chełmskiej,
• o godz. 11:00 złożenie wieńców u stóp Pomnika – Piety Wołyńskiej przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Zapraszamy Państwa do udziału w ww. uroczystościach. Państwa udział będzie wyrazem pamięci społeczeństwa o pomordowanych Kresowianach. Jako Naród, jesteśmy to winni Im, i ich Rodzinom.

Zarząd
Stowarzyszenia “Pamięć i Nadzieja”
w Chełmie

 

2022-01-14
13 stycznia 2022 roku zmarła Barbara Senkowska. 
Pogrzeb odbędzie się 17 stycznia br. Prosimy przybywających na uroczystość pogrzebową o nieprzynoszenie wieńców. Wystarczy co najwyżej jedna róża. Ewentualnie prosimy, w zamian, o wsparcie jakiejkolwiek organizacji dobroczynnej.. Klepsydra niżej…

Żródło: https://www.facebook.com/senkowskist 

 

Druga rocznica śmierci Stanisława Senkowskiego (zmarł 22.11.2019).
 Był prezesem Stowarzyszenia „Pamięć i Nadzieja” w Chełmie. W drugą rocznicę Jego śmierci w dniu 28 listopada 2021 r. (niedziela) o godz. 10:30 będzie odprawiona msza św. w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego przy ul .Grottgera w Chełmie.
Śp. Stanisław Senkowski był prezesem Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia w Chełmie, był także jednym z założycieli i wiceprezesem Stowarzyszenia „Pamięć i Nadzieja” w Chełmie.
Był inicjatorem powstania pomnika ku czci Polaków, ofiar ludobójstwa ukraińskich nacjonalistów na Kresach wschodnich II Rzeczpospolitej w latach 1943-45 „Piety Wołyńskiej” na skwerze 27 Wołyńskiej Dywizji piechoty AK przy alei Marszałka Piłsudskiego w Chełmie. Organizował też pomoc na rzecz Polaków pozostających na ziemiach kresowych oraz ochronę pozostałych na Wołyniu i Polesiu dóbr kultury polskiej. W Grabowcu założył i był pierwszym prezesem Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego. Był także inicjatorem i współorganizatorem czterech zjazdów absolwentów Liceum w Grabowcu.  Wspomnienie o Stanisławie Senkowskim >>plik pdf

11.07.2021 r. Chełm. Uczcili pamięć pomordowanych Polaków na Wołyniu podczas “krwawej niedzieli”

Mieszkańcy Chełma upamiętnili ofiary rzezi wołyńskiej. Uroczystości odbyły się w niedzielę, w 78. rocznicę „krwawej niedzieli” – apogeum ludobójstwa Polaków przez ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu w 1943 roku.
Jak co roku Stowarzyszenie Pamięć i Nadzieja we współpracy z Miastem Chełm zorganizowało uroczystości ku pamięci ofiar tej straszliwej tragedii.
Okolicznościowe przemówienia oraz składanie wieńców pod pomnikiem Piety Wołyńskiej na Dyrekcji poprzedziła Msza Święta w Parafia Narodzenia NMP w Chełmie.
W uroczystościach udział wzięli parlamentarzyści Ziemi Chełmskiej, przedstawiciele władz samorządowych, a także środowisk kresowych i kombatanckich.
W imieniu chełmskiego samorządu hołd ofiarom oddali wiceprezydent miasta Dorota Cieślik oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta Dariusz Grabczuk.
– Budujące jest to, że co roku, w tak szerokim gronie, spotykamy się w tym miejscu, by oddać cześć pomordowanym – powiedział Józef Górny prezes Stowarzyszenia Pamięć i Nadzieja w Chełmie. – Jest też koncepcja aby właśnie w Chełmie powstał Instytut Prawdy i Pojednania.
Pamięć pomordowanych Polaków na Wołyniu uczcili również w sobotę wieczorem Wołynianie z Towarzystwa Rodzin Kresowych w Chełmie. Kwiaty i znicze złożyli pod pomnikiem Piety Wołyńskiej oraz pod odnowionym Krzyżem Wołyńskim i kamieniem na cmentarzu komunalnym w Chełmie. Prace nad odnowieniem Krzyża Wołyńskiego i kamienia koordynował pan Marek Parada.
Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony na mocy uchwały Sejmu RP z dnia 22 lipca 2016 roku. Święto ma na celu upamiętnienie ofiar rzezi wołyńskiej i innych mordów dokonanych na obywatelach II Rzeczpospolitej przez ukraińskich nacjonalistów w czasie II wojny światowej.

Wspomnienie przypada 11 lipca 1943 roku, w rocznicę tzw. krwawej niedzieli, będącej punktem kulminacyjnym masowych eksterminacji polskiej ludności cywilnej na Wołyniu przez OUN, UPA, wspieranych przez lokalną ludność ukraińską. Tego dnia zaatakowano w 99 miejscowościach, głównie w powiatach włodzimierskim i horochowskim. W następnych dniach masakry były kontynuowane. W całym lipcu 1943 celem napadów stało się 520 wsi i osad, zamordowanych zostało około 10-11 tysięcy Polaków.

Źródło: https://chelm.naszemiasto.pl/chelm-uczcili-pamiec-pomordowanych-polakow-na-wolyniu/ar/c1-8364078

Pomnik przedstawiający Pietę Wołyńską, którego autorem i wykonawcą był artysta rzeźbiarz Witold Marcewicz z Bełżyc został wzniesiony przy Al. J. Piłsudskiego

78. rocznica „Krwawej Niedzieli” na Wołyniu – obchody w Chełmie

W dniu 11 lipca br., o godz. 9:00 będzie odprawiona msza św. w bazylice na Górce, w intencji pomordowanych Polaków na Wołyniu i Kresach południowo-wschodnich II RP.
Po mszy o godz. 11:00 nastąpi złożenie wieńców pod Pomnikiem Wołyńskim przy ul. J. Piłsudzkiego.

PAMIĘTAMY
CISZO MILCZ! BÓLU MÓW!
– Polacy w 78. rocznicę rzezi wołyńskiej –

Zapraszamy Państwa do udziału w czymś niezwykłym.

11 lipca, dzień tzw. krwawej niedzieli, kiedy to na Wołyniu w 1943 roku doszło do zaplanowanej fali mordów na Polakach, co często miało też miejsce w kościołach, gdy wierni gromadzili się na nabożeństwie. To szczególnie ważna dla nas data – jako dla twórców pierwszego w Polsce spektaklu, który opowiada o ludobójstwie na polskiej ludności Kresów Wschodnich (“Ballada o Wołyniu”).
Czujemy się w obowiązku, by o Kresach mówić i o nich pamiętać.
Z tej wewnętrznej potrzeby pamiętania zrodził się projekt, do którego współtworzenia zapraszamy – szczególnie artystów sztuki słowa, ale również wszystkich rozumiejących sens tego działania – do wspólnego czytania poezji dedykowanej lub inspirowanej historią Zagłady, którą ukraińscy naziści zgotowali Polakom w latach 40-tych XX wieku.
Niech nasze artystyczne działanie wybrzmi głośno i wyraźnie w niedzielę 11 lipca 2021 r. w Narodowym Dniu Pamięci Ofiar Ludobójstwa. Tego dnia – lub w dniach sąsiadujących – czytajmy wiersze, które zostały zebrane w specjalnym pakiecie (link ).
Sugerujemy do odczytania co najmniej trzy utwory z proponowanego pakietu.
Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami projektu, które zostały zawarte w poetyckim apelu (link ).

Udostępniamy pismo kuturalno-społeczne Ziemi Chełmskiej nr 3(63) z czerwca 2021 r. poświęcone pamięci o ofiarach ludobójstwa na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej. 

Przed nami kolejna rocznica krwawej niedzieli na Wołyniu (11 lipca). Tego dnia zbrojne oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii, podległe Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, wspierane przez cywilną ludność ukraińską, dokonały napaści na 99 polskich miejscowości, bestialsko mordując ich mieszkańców (Timoth Snyder podaje, że „od wieczora 11 lipca 1943 r. do rana 12 lipca” upowcy zaatakowali 167 wsi i osad polskich). Już do końca czerwca – tego roku – ukraińscy oprawcy zamordowali ok. 10-15 tys. niewinnych ludzi. Niedziela 11 lipca przeszła do historii jako jeden z najtragiczniejszych dni dla Polaków okresu II wojny światowej. Z tej racji, osnowę niniejszego numeru jest ta problematyka opraz także tło historyczne tamtych tragicznych wydarzeń.
Publikacja zawiera także artykuł autorstwa Tadeusza Halickiego o Stanisławie Senkowskim, prezesie Stowarzyszenia „Pamięć i Nadzieja”, którego zasadniczym celem było postawienie Pomnika Wołyńskiego w Chełmie (Pamięci Stanisława Senkowskiego (1947-2019).
Zapraszamy do lektury. Plik pdf >>

Lewicki: Banderyzm stałym źródłem poważnych problemów w relacjach polsko-ukraińskich.
Redakcja: Konserwatyzm.pl

14 marca 2021 r. Lewicki: Banderyzm stałym źródłem poważnych problemów w relacjach polsko-ukraińskich.
Banderyzm szerzy się na Ukrainie i temu oczywistemu stwierdzeniu zaprzecza, lub przymyka na to oczy, tylko nieliczna już grupka wyjątkowo zapiekłych pogrobowców Giedroyca. Dlatego mnie wcale nie zdziwiło, gdy 5 marca rada miejska Tarnopola postanowiła nazwać imieniem Romana Szuchewycza  Stadion Miejski. Więcej >> plik pdf

Ukraiński zbrodniarz patronem stadionu w Tarnopolu.  
Protest ambasadorów Polski i Izraela
5 marca 2021 roku Rada Miejska Tarnopola zdecydowała o nadaniu Stadionowi Miejskiemu imienia Romana Szuchewycza, aby upamiętnić 71. rocznicę jego śmierci z rąk NKWD. W taki sposób Ukraińcy czczą pamięć głównodowodzącego Ukraińskiej Powstańczej Armii, która dokonała ludobójstwa na Polakach. Przed objęciem dowództwa UPA w 1943 roku Szuchewycz służył jako oficer w utworzonym przez Niemców batalionie „Nachtigall”, który brał udział w pogromie na Żydach we Lwowie (1941). W 1942 roku służył w szeregach podległej SS policji pacyfikującej wioski na Białorusi.
Zamość zawiesza współpracę z Tarnopolem w odpowiedzi na gloryfikację ukraińskiego zbrodniarza. 
W środę (10.03.2021) prezydent Zamościa, Andrzej Wnuk, poinformował, że zawiesza partnerską współpracę z ukraińskim Tarnopolem, którego radni postanowili uhonorować dowódcę UPA, Romana Szuchewycza, nazywając jego imieniem miejski stadion.  Więcej >>plik pdf

Nowi „bohaterowie” Ukrainy. 
Demokratyczna Ukraina będzie mieć nowego bohatera. 267 deputowanych Rady Najwyższej poparło inicjatywę neobanderowskiej partii Swoboda i wnioskuje do prezydenta Zełenskiego o nadanie pośmiertnie tytułu Bohatera Ukrainy Mychajło Mułykowi – w czasie drugiej wojny światowej esesmanowi z dywizji Waffen-SS „Galizien”.  Żródło: Myśl Polska, nr 7-8 (14.02-21.02.2021)
https://myslpolska.info/2021/02/09/nowi-bohaterowie-ukrainy/ Więcej >> plik pdf

11.01.2021 r. Kiedy ruszą ekshumacje na Kresach?Ukraina dalej odmawia Polakom prowadzenia ekshumacji na swoim terenie, obstając przy tym, że poległym na naszym terenie podczas walk z NKWD członkom Ukraińskiej Powstańczej Armii należy się szacunek.
Prace poszukiwawcze polskich ofiar na Ukrainie będą możliwe dopiero po odnowieniu mogiły UPA na wzgórzu Monasterz w jej pierwotnym kształcie – oświadczył szef ukraińskiego IPN Anton Drobowycz, który 3 grudnia spotkał się w Warszawie z prezesem IPN Jarosławem Szarkiem.
Przypomnijmy, że przed niedawną wizytą prezydenta RP Andrzeja Dudy na Ukrainie odnowiono tablicę pomnika nagrobnego UPA na górze Monasterz w powiecie lubaczowskim. To miało być warunkiem odblokowania prac ekshumacyjnych i upamiętnień polskich ofiar na Ukrainie. Ale ukraiński IPN oświadczył, że wciąż będzie blokował te prace, ponieważ tablica nie została odnowiona w poprzednim kształcie: nie ma na niej nazwisk upowców poległych w walce z NKWD oraz napisu „Polegli za wolną Ukrainę”. . Źródło: https://www.kronikatygodnia.pl/wiadomosci/23937,kiedy-rusza-ekshumacje-na-kresach. Więcej >> plik pdf

8.12.2020 r. Prawdę mówić! Prawdy dochodzić!  
Jakże aktualne jest to wezwanie Wincentego Witosa sprzed wielu lat, jeśli uważnie przyjrzymy się relacjom polsko – ukraińskim w świetle rezultatów – udanej zdaniem apologetów PIS-u – ostatniej wizyty Prezydenta RP Andrzeja Dudy na Ukrainie. Bo zrodzony w aurze tej wizyty postulat „zostawmy historię historykom” jest przykładem populizmu i sygnalizuje zgodę rządzących na różne manipulacje i naigrawania się z prawdy… Myśl Polska, nr 49-50 (6-13.12.2020)  Więcej >> plik pdf

22.11.2020. Wołyń zdjęty z agendy. 
Zanim kraj padł pod uderzeniem jesiennej fali pandemii SARS-CoV-2, zanim rząd utracił nad tą pandemią kontrolę, zanim Polska zaczęła bić dzienne rekordy zakażeń i zgonów w Europie, zanim się okazało, że niszczona przez 30 lat publiczna służba zdrowia ma za mało lekarzy i pielęgniarek, by podołać dziennym przyrostom ciężko chorych, zanim obóz władzy wywołał dramatyczny konflikt społeczny w związku z zaostrzeniem prawa aborcyjnego – polska polityka wschodnia odniosła kolejny sukces.
Była nim wizyta prezydenta Andrzeja Dudy na Ukrainie w dniach 11-13 października 2020 r. Przed rozpoczęciem tej wizyty strona polska odnowiła, a właściwie odbudowała pomnik UPA na górze Monastyrz koło Werchraty w gminie Horyniec-Zdrój (powiat lubaczowski). .. Myśl Polska, nr 47-48 (22-29.11.2020) Więcej >> plik pdf.

Przed rokiem (22.11.2019) zmarł nasz Kolega Stanisław Senkowski.
Prezes Stowarzyszenia “Pamięć i Nadzieja” w Chełmie.
W rocznicę Jego śmierci w dniu 22 listopada 2020 r. (niedziela) o godz. 18:00 zostanie odprawiona msza św. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego przy ul .Grottgera w Chełmie..Śp. Stanisław Senkowski był prezesem Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia w Chełmie, był także jednym z założycieli i wiceprezesem Stowarzyszenia “Pamięć i Nadzieja” w Chełmie.
Był inicjatorem powstania pomnika ku czci Polaków, ofiar ludobójstwa ukraińskich nacjonalistów na Kresach wschodnich II Rzeczpospolitej w latach 1943-45 “Piety Wołyńskiej” na skwerze 27 Wołyńskiej Dywizji piechoty AK przy alei Marszałka Piłsudskiego w Chełmie. Organizował też pomoc na rzecz Polaków pozostających na ziemiach kresowych oraz ochronę pozostałych na Wołyniu i Polesiu dóbr kultury polskiej. W Grabowcu założył i był pierwszym prezesem Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego. Był także inicjatorem i współorganizatorem czterech zjazdów absolwentów Liceum w Grabowcu.  Wspomnienie o Stanisławie Senkowskim >>plik pdf

4.10.2020. Od terroryzmu do ludobójstwa.
Po latach systemowego zapomnienia na karty historii i do zbiorowej świadomości wrócił temat ukraińskiego ludobójstwa na kresach wschodnich. Choć coraz więcej mówi się i pisze o przebiegu tych dramatycznych zdarzeń wciąż dominuje rozpatrywanie ich w oderwaniu od szerokiego historycznego kontekstu.
A przecież nienawiść, popychająca Ukraińców do bestialskich mordów na polskich sąsiadach, nie wzięła się znikąd, podobnie jak ludzie i organizacje stojące za przeprowadzeniem systematycznej rzezi. Właśnie temu zagadnieniu poświęcona jest najnowsza książka Marka Koprowskiego „Narodziny ukraińskiego nacjonalizmu Bandera, Szeptycki, OUN”.
Autor z właściwą sobie starannością dokonuje przeglądu ukraińskich organizacji niepodległościowych i nacjonalistycznych począwszy od końca pierwszej wojny światowej aż po rok 1939. Bez retuszu przedstawia historię ukraińskiego terroryzmu będącego plagą odrodzonej Rzeczpospolitej. Opisuje działania przeciwko państwu polskiemu, m.in. zamachy na Józefa Piłsudskiego i prezydenta Stanisława Wojciechowskiego przeprowadzane przez członków Ukraińskiej Wojskowej Organizacji… 
Więcej >>plik pdf

12.07.2020 r. W 77. rocznicę Krwawej Niedzieli na Wołyniu,  rodziny ofiar, parlamentarzyści, przedstawiciele Miasta Chełm, członkowie Stowarzyszenia Pamięć i Nadzieja oraz organizacji kombatanckich oddali hołd pomordowanym. 
Podczas uroczystości swoje przemówienia, podkreślające ogrom okrucieństwa, które spotkało Polaków oraz bezwzględną konieczność kultywowania pamięci o tej zbrodni, wygłosili prezes Stowarzyszenia Pamięć i Nadzieja – Józef Górny oraz Prezydent Miasta Chełm – Jakub Banaszek.
11 lipca 1943 r. oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) zaatakowały 99 polskich wsi na Wołyniu dokonując brutalnych mordów na naszych rodakach.  Więcej >>

23.11.2019 r. Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 22 listopada 2019 r. około godz. siódmej zmarł po ciężkiej chorobie Stanisław Senkowski.
Msza św. pogrzebowa i ceremonia pogrzebowa odbyły się 25 listopada 2019 r., o godz. 12:00 w kościele pw. Miłosierdzia Bożego przy ul. Grottgera w Chełmie.
Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie śp. Stanisława – w imieniu Stowarzyszenia Pamięć i Nadzieja w Chełmie – składa Zarząd Stowarzyszenia. Więcej >>

15.07.2018 r. 75. Rocznica Krwawej Niedzieli na Wołyniu.
W  niedzielę 15 lipca pomimo nie najlepszej pogody w Chełmie na Skwerze 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej przy Alei J. Piłsudskiego obok Pomnika “Piety Wołyńskiej” odbyła się piękna i podniosła uroczystość poświęcona  pamięci ok. 200 tys. Ofiar ludobójstwa ukraińskich nacjonalistów spod znaku OUN-UPA, którzy zginęli w latach 1939-1947, tylko dlatego, że byli Polakami.  Była to już piata uroczystość na tym Skwerze organizowana przez Stowarzyszenie “Pamięć i Nadzieja”. W uroczystości uczestniczyło ponad 500 osób. Więcej >>

8-11-2017 r. Uczniowie Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu w Miejscach Pamięci Narodowej na Wołyniu. 
W środę 8 listopada 2017 roku uczestniczyłem jako przewodnik z grupą Młodzieży Gimnazjalnej i Licealnej Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu w jednodniowym wyjeździe na Wołyń aby zapalić znicze pamięci na grobach Polaków znajdujących się na Wołyniu. Podczas Wszystkich Świętych młodzież zebrała 10 pudełek zniczy z przeznaczeniem do zawiezienia i zapalenia na grobach Polaków spoczywających na cmentarzach tuż za naszą wschodnią granica państwową... Więcej >>

9.07.2017 r.  74. rocznica “Krwawej Niedzieli” na Wołyniu.
Z okazji 74 Rocznicy Krwawej Niedzieli na Wołyniu Stowarzyszenie “Pamięć i Nadzieja” zorganizowało w niedziele 9 lipca skromną uroczystość poświęconą temu wydarzeniu.
O godzinie 9.30 w Bazylice Mniejszej na Górce odprawiona została Msza Święta w intencji Ofiar Rzezi Wołyńskiej.  Następnie o godzinie 11.00  odbyła się skromna uroczystość przy “Piecie Wołyńskiej”, która upamiętnia to tragiczne wydarzenie w historii Narodu Polskiego.  Najpierw złożone zostały przy Pomniku  wieńce  od Stowarzyszenia “Pamięć i Nadzieja”, Zarządu Okręgu Chełmskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Prezydenta Miasta Chełm, Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia Oddział w Chełmie i Grodzkiej Organizacji PSL w Chełmie. Więcej >>

UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1943–1945. Plik pdf >>

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej w latach 1939–1945. Plik pdf >>

10.07.2016. Obchody 73. rocznicy męczeńskiej śmierci Zygmunta Rumla Komendanta VIII Okręgu Wołyń Zygmunta Rumla oraz „Krwawej Niedzieli na Wołyniu”. 
W przeddzień 73 rocznicy męczeńskiej  śmierci Zygmunta Rumla komendanta VIII Okręgu Wołyń Batalionów Chłopskich i 73 rocznicy Rzezi Wołyńskiej w Chełmie przy “Piecie Wołyńskiej” na Skwerze 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty – miała miejsce uroczystość poświęcona tym rocznicom.
Organizatorem uroczystości był Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Ogólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich w Warszawie, pod patronatem Prezydenta Miasta Chełm i Stowarzyszenia „Pamięć i Nadzieja.Więcej >>

26 luty 2015 r. I Chełmski Marsz Pamięci Sybiraków 10 lutego br. minęła 75. rocznica I wywózki Polaków na Syberię przez sowieckie NKWD z terenów zaanektowanych przez Związek Sowiecki po 17 września 1939 r.
Aby uczcić tą rocznicę Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie Gimnazjum Nr 6 w Chełmie im. Sybiraków zorganizowali po raz pierwszy w Chełmie Marsz Pamięci Sybiraków, który odbył się 26 lutego 2015 r.
W programie Marszu była uroczysta msza święta w Bazylice NNMP w Chełmie, złożenie kwiatów pod Mauzoleum Ofiar Teroru Hitlerowskiego obok Bazyliki, przemarsz ulicami: Lubelską, Żwirki i Wigury, Stephensona, Plac Niepodległości i Piłsudskiego do Pomnika “Piety Wołyńskiej” na Skwerze 27 WDP AK i złożenie wiązanek kwiatów ku czci Ofiar ludobójstwa ukraińskich nacjonalistów. 10 lutego br. minęła 75 rocznica I wywózki Polaków. Więcej >>

12.07.2015 r. 72. Rocznica “Krwawej Niedzieli” na Wołyniu. Uroczystość w Chełmie.
W niedzielę 12 lipca 2015 r., o godzinie 9:30 w bazylice NNMP na Górce odbędzie się msza św.  w intencji pomordowanych Kresowian. Na godzinie 11:00 zaplanowano składanie wieńców i kwiatów pod Pomnikiem Wołyńskim na Skwerze 27 Wołyńskiej Dywizji AK przy Alei Marszałka Piłsudskiego. 
Na tą uroczystość Stowarzyszenie zaprasza wszystkich pragnących uczcić Ofiary Rzezi Wołyńskiej. 
11 lipca 2015 roku minie 72. Rocznica Krwawej Niedzieli na Wołyniu, w czasie której w 99  miejscowościach głównie w powiatach kowelskim, włodzimierskim i horochowskim ukraińscy nacjonaliści spod znaku OUN-UPA wspierani przez ukraińskich wieśniaków wymordowali około 10 tysięcy niewinnych i bezbronnych polskich mężczyzn, kobiet i dzieci – tylko dlatego, że byli Polakami. Krwawa Niedziela była apogeum Rzezi Wołyńskiej realizowanej przez OUN-UPA w latach 1943-1947Więcej >>

30.01.2014 r. Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej dla prezesa Stowarzyszenia Stanisława Senkowskiego.
W dniu 30 stycznia 2014 w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie podczas posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Wojewoda Lubelski Jolanta Szołno-Koguc wręczyła 18 osobom z województwa Lubelskiego zasłużonym w działalności na rzecz ochrony pamięci narodowej Medale Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej przyznane przez Przewodniczącego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Pana Władysław Bartoszewskiego. Za włożony wkład pracy i zasługi w budowie Pomnika Wołyńskiego w Chełmie oraz opiekę nad cmentarzami wojennymi 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Rymarzach, Bindudze i Bielinie na Wołyniu,  Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej odznaczony został Stanisław Senkowski.

14.07.2013. W uroczystościach 70. rocznicy Rzezi Wołyńskiej uczestniczyły kompanie honorowe Wojska Polskiego, Straży Granicznej oraz poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, szkół i instytucji. Mszy św. przewodniczył sufragan lubelski ks. biskup Artur Miziński.
Zaproszeni goście podkreślali w swoich przemówieniach jak ważne jest by pamiętać o rzezi wołyńskiej i o pomordowanych na Kresach. 70. rocznica rzezi wołyńskiej stała się datą szczególną dla wielu mieszkańców, szczególnie w obliczu kontrowersyjnych decyzji władz państwowych. – Nie można, podkreślam,nie można tego co się działo na Kresach nazywać czystką etniczną. To była zwykła rzeź, rzeź niewinnych ludzi, kobiet w ciąży i matek z dziećmi. O tej rzezi wołyńskiej trzeba mówić i pamiętać – mówił nam jeden z kombatantów obecnych na chełmskich uroczystościach 70-tej rocznicy rzezi wołyńskiej. Więcej >>

23.01.2013. Stanisław Senkowski odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za zasługi w pielęgnowaniu pamięci i upowszechnianiu wiedzy o najnowszej historii Polski i za działalność społeczną i kombatancką. 
W mateczniku Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” w podwarszawskim Karolinie miało miejsce uroczyste spotkanie świąteczno-noworoczne weteranów walk o niepodległość oraz ofiar represji z całej Polski. Organizatorem uroczystości był Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. W spotkaniu udział wzięły licznie przybyłe delegacje kombatantów, damy i kawalerowie Virtuti Militari, członkowie Rady Kombatanckiej oraz wojewódzkich Rad Kombatanckich.

17.09.2011. UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA POMNIKA W CHEŁMIE
17 września 2011 r. mieszkańcy Chełma i okolic, władze miasta i województwa, kombatanci i duchowieństwo wzięli udział w odsłonięciu „Pomnika ku czci Polaków, ofiar ludobójstwa ukraińskich nacjonalistów na kresach wschodnich II Rzeczpospolitej w latach 1943 – 1945”.
Pomnik ustawiono na skwerze 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK przy alei Marszałka J. Piłsudskiego.
Autorem pomnika jest Witold Marcewicz, artysta kamieniarz z Bełżyc z 40-letnim doświadczeniem – mówi Stanisław Senkowski prezes Stowarzyszenia “Pamięć i Nadzieja”. Pieta na obelisku przedstawia kobietę trzymającą w ramionach martwe dziecko. Na cokole widnieje napis, “Jeśli my zapomnimy o Nich, Ty Boże zapomnij o nas”. Treść wzywa do pamięci o Polakach poległych na Kresach, a o także Ukraińcach, którzy za ratowanie Polaków ponieśli śmierć. Zdjęcia – Dariusz Senkowski. Więcej >>

W roku 2010 Stowarzyszenie zrealizowało ważne zadanie statutowe a mianowicie przygotowało i wydało książkę zawierającą referaty wygłoszone na konferencji popularno-naukowej, która miała
miejsce w dniu 11 lipca 2009 r. Materiały z tej konferencji związane tematycznie z tzw. „Rzezią Wołyńską” po odpowiednim opracowaniu przez członka Stowarzyszenia Stanisław Koszewskiego zostały wydane w książce pt.” Pamięć i Nadzieja” przez Drukarnię Kresową w Chełmie w ilości 1000 egzemplarzy. Książka ta jest kompendium wiedzy o tragicznych wydarzeniach na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej.
Egzemplarze tej książki przekazywane zostały do Chełmskiej Biblioteki Publicznej, Biblioteki  Pedagogicznej i są przekazywane do bibliotek szkolnych na terenie Chełma i okolic. Pobierz plik pdf

10.07.2010 r. Uroczystość pod “Krzyżem Wołyńskim”. W uroczystość pod Krzyżem Wołyńskim  uczestniczyły delegacje kombatanckie i poczty sztandarowe.Wieniec od Stowarzyszenia Pamięć i Nadzieja pod Krzyżem złożyli :  Franciszek Golik – prezes i Stanisław Senkowski – wiceprezes. z drugim wieńcem, od prawej: Jan Górny (z-ca Prezydenta Miasta Chełm) i Jan Markowski (prezesa Chełmskiego Środowiska Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Wołyński).  Więcej >>

11 lipca 2009 r. Uroczystość poświęcenia Krzyża Wołyńskiego w Chełmie i wmurowania kamienia węgielnego pod przyszły pomnik. 
Odsłonięcia krzyża i tablicy epitafijnej dokonali:  wojewoda lubelski Eugenia Tokarska, Starosta powiatu Chełmskiego Kazimierz Stocki, ks. infułat Kazimierz Bownik, wiceprezydent Miasta Chełm Józef Górny i Prezes Stowarzyszenia „Pamięć i Nadzieja” w Chełmie Franciszek Golik. Mszę w intencji ofiar zbrodni ukraińskich nacjonalistów spod znaku OUN-UPA odprawił ks. infułat Kazimierz Bownik. Mszę św. koncelebrowało 15 kapłanów. W liturgii uczestniczył m.in. ks. Isakowicz-Zaleski. Uroczystą mszę uświetnił śpiewem Męski Chór z Parafii Rozesłania Apostołów w Chełmie prowadzony przez organistę Romualda Turowskiego. Uczestniczyli posłowie na Sejm RP z ramienia PSL Franciszek Stefaniuk i Tadeusz Sławecki, Wojewoda Lubelska Genowefa Tokarska, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Starosta Chełmski Kazimierz Stocki i Wiceprezydent Miasta Chełm Józef Górny. Więcej >>

Aktualnie Portal jest w przebudowie.  Materiały są sukcesywnie uzupełniane. 
Całość materiału dokumentalnego Stowarzyszenia zawiera Kronika PiN 2009-2019 >>plik pdf