KRONIKA

Kronika Stowarzyszenia "Pamięć i Nadzieja" w Chełmie 2009-2019

Słowo wstępne

W styczniu 2019 roku minęło dziesięć lat od założenia Stowarzyszenia „Pamięć i Nadzieja” w Chełmie.
Pełną dekadę funkcjonuje także Portal internetowy Stowarzyszenia (www.pamiecnadzieja.org.pl), który powstał 27 marca 2019 roku w postaci serwisu informacyjnego z inicjatywy i na wniosek Stanisława Senkowskiego – wówczas wiceprezesa Stowarzyszenia.
Jako założyciel Portalu i jego administrator, mogłem więc śledzić na bieżąco wszystkie poczynania Stowarzyszenia i opisane tu wydarzenia. W niektórych uroczystościach rocznicowych  uczestniczyłem osobiście, na zaproszenie Zarządu Stowarzyszenia.
Po upływie dziesięciu lat uznałem, że tak bogaty i ciekawy materiał archiwalny w postaci licznych zdjęć, dokumentów i relacji z ustawienie Krzyża Wołyńskiego w 2009 oku, następnie budowy okazałego pomnika w 2011 roku, a także kilku uroczystości rocznicowych – należny koniecznie
zebrać w jedną publikację aby je zachować i ocalić od zapomnienia.
W szczególności zależało mi na pokazaniu ludzi, których zaangażowanie, upór i bezinteresowność dały wymierny efekt w postaci okazałego Pomnika Wołyńskiego na Skwerze 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej u zbiegu Al. Piłsudskiego i ul. Wołyńskiej w Chełmie.
Tym ludziom przyświecały bardzo wzniosłe i szlachetne cele – chodziło bowiem o upamiętnienie ok. 200 tys. niewinnych ofiar bestialskiego i okrutnego ludobójstwa Polaków na Kresach  Wschodnich – dawnej Rzeczypospolitej, dokonanego przez Ukraińców.
Dlatego powstało to opracowanie pt. „Kronika Stowarzyszenia Pamięć i Nadzieja w Chełmie 2009 -2019”.
Nie wiem czy kiedykolwiek doczeka się wydania drukiem – a byłoby dobrze, ponieważ dokumentacja papierowa jest nadal najtrwalszą.
Kronikę publikuję (udostępniam do pobrania w pliku pdf) w Portalach internetowych:
www.pamiec-nadzieja.org.pl, i www.tpg-grabowiec.pl dla Czytelników zainteresowanych genezą budowy Pomnika Wołyńskiego w Chełmie oraz gehenną Polaków na Kresach Wschodnich w latach
1939-1946.
Opracowanie to poświęcam pamięci mojego Kolegi Stanisława Senkowskiego i dedykuję wszystkim zaangażowanym w budowę Pomnika Wołyńskiego w Chełmie.
Tadeusz Halicki