Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia "Pamięć i Nadzieja" w Chełmie i sprawozdania z działalności

Nazwa pełna: “PAMIĘĆ I NADZIEJA”
Forma prawna:  Stowarzyszenie
KRS 0000322569
NIP: 5632356739
REGON: 060442814
Data rejestracji: 29 stycznia 2009 r.
Adres siedziby: Pl. Niepodległośći 1 / Pokój 77, 22-100 Chełm, Polska.

STATUT STOWARZYSZENIA  >>

SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W LATACH 2009-2014 >>

Sposób reprezentacji   

1. Do kompetencji zarządu należy reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz. 
2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa 

 • Józef Górny – Prezes Zarządu (od 6.07.2020) 

 • Franciszek Golik – Wiceprezes Zarządu (od 29.01.2009) Zmarł 7 maja 2023 r.

 • Kazimierz Skowron – Członek organu nadzoru
  (od 6.07.2018)

 • Teodora Zgliniecka – Członek organu nadzoru
  (od 6.07.2018)

 • Stanisław Koszewski – Skarbnik (od 28.09.2011)

 • Maria Sawka – Członek Zarządu (od 1702.2009)

 • Franciszek Golik – Prezes Zarządu (od 29.01.2009)

 KOMISJA REWIZYJNA:

 • Kazimierz Skowron (Od 6 lipca 2018 r.)

 • Teodora Zgliniecka  (od 6 lipca 2018 r.)

ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR :
PREZYDENT MIASTA CHEŁMA