75. Rocznica Krwawej Niedzieli na Wołyniu – 15.07.2018

15 lipca 2018 r. 75. Rocznica Krwawej Niedzieli na Wołyniu

 W  niedzielę 15 lipca pomimo nie najlepszej pogody w Chełmie na Skwerze 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej przy Alei J. Piłsudskiego obok Pomnika “Piety Wołyńskiej” odbyła się piękna i podniosła uroczystość poświęcona  pamięci ok. 200 tys. Ofiar ludobójstwa ukraińskich nacjonalistów spod znaku OUN-UPA, którzy zginęli w latach 1939-1947, tylko dlatego, że byli Polakami.  Była to już piata uroczystość na tym Skwerze organizowana przez Stowarzyszenie “Pamięć i Nadzieja”. W uroczystości uczestniczyło ponad 500 osób.
     Uroczystość składała się z dwu części, sakralnej i cywilnej. O godzinie 14.00 Prezes Stowarzyszenia Stanisław Senkowski  wygłosił krótki przemówienie poświęcone  wydarzeniu zwanym Rzezią Wołyńską i powitał gości i uczestników uroczystości.  Następnie rozpoczęła się koncelebrowana Masza Święta, której przewodniczył ks. bp Mieczysław Cisło.  W koncelebrze uczestniczyli ks. infułat Kazimierz Bownik,  ks. Andrzej Sternik – Proboszcz Parafii Mariackiej na Górce, ks. Józef Piłat – Proboszcz Parafii Rozesłania Św. Apostołów,  ks. Mirosław Bończoszek – Proboszcz Parafii Św. Rodziny.
     Ksiądz biskup wygłosił  poruszającą homilię związaną tematycznie z wołyńskim holukaustem.  We Mszy uczestniczył  po raz kolejny Męski Chór z Parafii Rozesłania Św. Apostołów pod dyrekcją organisty Pana Romualda Turowskiego. Całą uroczystość uświetniała Młodzieżowa Orkiestra Dęta “Henryczki” z Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego z Bychawy pod batuta nauczyciela i dyrygenta Pana Dariusza Lewandowskiego.       Po zakończonej mszy ksiądz biskup Mieczysław Cisło poświęcił dwa Dęby Pamięci, które posadzone zostały przez Stowarzyszenie “Pamięć i Nadzieja” w pobliżu Piety Wołyńskiej.  Jeden z tych dębów o imieniu Wołyński upamiętnia 200 tys. zamordowanych Polaków przez OUN-_UPA , a drugi o imieniu Zygmunt Rumel  upamiętnia Komendanta VIII Okręgu Wołyń Batalionów Chłopskich, który jako emisariusz udał się w przeddzień Krwawej Niedzieli do dowództwa UPA aby negocjować zaprzestanie mordowania Polaków, gdzie został wraz z towarzyszącymi mu osobami bestialsko zamordowany i do dziś nie znane jest jego miejsce wiecznego spoczynku. Przy dębach umieszczono kamienie polne z tabliczkami inskrypcyjnymi, których odsłonięcia dokonali Stanisław Senkowski  i Józef Górny Prezes Chełmskiego Oddziału Związku Żołnierzy BCH.
      Zebrane podczas Mszy Świętej ofiary na tacę w kwocie 1 333,- złotych  przekazane zostały Stowarzyszeniu “Pamięć i Nadzieja” na finansowanie działalności statutowej.
    Po błogosławieństwie biskupa i odśpiewaniu razem z orkiestrą hymnu “Boże coś Polskę” na miejsce uroczystości wprowadzono w asyście  wojskowej Sztandar WP.  W takt czterech zwrotek hymnu państwowego dokonano podniesienia Flagi państwowej na maszt.
    Uczestniczący w uroczystości przedstawiciel Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Pan płk Mirosław Demediuk – Naczelnik Wydziału Odznaczeń i Mianowań wręczył Medal “Pro Patria” dwom Paniom Chełmiankom Helenie Ciszak i Teodorze Zglinieckiej, którym udało się przeżyć Rzeź Wołyńską.  Pani Teodora ocalała w czasie napadu banderowców na  wiernych w kościele w Kisielinie w dniu 11 lipca 1943 roku a Pani Helena ocalała w czasie akcji mordowania Polaków w Ihrowicy w  Wigilię Bożego Narodzenia 24 grudnia 1944 roku.
    Po przemówieniach Pana Krzysztofa Hetmana – posła do Parlamentu Europejskiego, Pani Genowefy Tokarskiej – Posłanki do Sejmu RP i odczytaniu listu od Pani Poseł Beaty Mazurek – Wicemarszałek Sejmu RP, Wojewody Lubelskiego i Marszałka Lubelskiego odbył się “Apel Pamięci” po którym oddano salwę honorową.
   Po salwie honorowej liczne delegacje złożyły wińce i kwiaty   u stóp “Piety Wołyńskiej”. Odprowadzenie sztandaru WP zakończyło uroczystość. Wszyscy uczestnicy uroczystości poczęstowani zostali grochówką przygotowaną przez Restaurację “Lotos”.
    Patronat nad uroczystością objęła Pani Agata Fisz Prezydent Miasta Chełm.
 W ramach patronatu Stowarzyszenie otrzymało wszechstronną pomoc organizacyjna i techniczną od Urzędu Miasta i spółek komunalnych Miasta Chełm. Miejsce uroczystości przygotowane zostało przez pracowników MPGK, Zieleni Miejskiej. Scenę zabezpieczył MOSiR, nagłośnienie CHDK, miejsca siedzące Szkoła Podstawowa Nr 1. Koordynacją udziału jednostek miejskich zajmował się I Zastępca Prezydenta Miasta Chełm Pan Józef Górny. Na organizacje uroczystości w wyniku konkursu Stowarzyszenie otrzymało dotację od Miasta w kwocie 4100,- zł.
        Współorganizatorem i współfinansującym był również Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i przeznaczył na ta imprezę 4000,- zł.     Łączny koszt organizacji tej uroczystości wyniósł 10 tys. zł.
Aby mogła odbyć się 2,5 godzinna uroczystość musiało pracować wiele osób, instytucji i wolontariuszy, za co wszystkim należą się słowa podziękowania co niniejszym czynię.
Stanisław Senkowski – Prezes Stowarzyszenia.

 

Stanisław Senkowski - prezes Stowarzyszenia Pamięć i Nadzieja w Chełmie

Fotoreportaż z uroczystości