GŁÓWNA

Nazwa pełna:  „PAMIĘĆ I NADZIEJA”

Forma prawna: Stowarzyszenie

KRS: 0000322569

NIP: 5632356739 

REGON: 060442814 

Data rejestracji: 29 stycznia 2009 r.

Adres siedziby: Pl. Niepodległości 1 / Pokój 77, 22-100 Chełm, Polska