73. rocznica męczeńskiej śmierci Zygmunta Rumla

10.07.2016. Obchody 73. rocznicy męczeńskiej śmierci Zygmunta Rumla Komendanta VIII Okręgu Wołyń Zygmunta Rumla oraz „Krwawej Niedzieli na Wołyniu".

10 lipca 2016 r. w przeddzień 73 rocznicy męczeńskiej śmierci Zygmunta Rumla komendanta VIII Okręgu Wołyń Batalionów Chłopskich i 73 rocznicy Rzezi Wołyńskiej w Chełmie przy “Piecie Wołyńskiej” na Skwerze 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty – miała miejsce uroczystość poświęcona tym rocznicom.
Organizatorem uroczystości był Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Ogólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich w Warszawie, pod patronatem Prezydenta Miasta Chełm i Stowarzyszenia „Pamięć i Nadzieja.
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10.00 powitaniem gości i uczestników przez Prezesa Zarządu Głównego OZŻBCh Pana płk dra inż Zbigniewa Zaborowskiego. Następnie wystąpił Prezes Stowarzyszenia “Pamięć i Nadzieja” Pan Stanisław Senkowski, który w swoim wystąpieniem wprowadził uczestników w tematykę uroczystości. Następnie rozpoczęła się koncelebrowana Msza św., której przewodniczył ks. kan. Dariusz Tkaczyk Proboszcz Parafii pw.  Matki Teresy z Kalkuty, który wygłosił tematyczne kazanie. Uroczystą Mszę uświetnił śpiewem Męski Chór z Parafii Rozesłania Apostołów w Chełmie prowadzony przez organistę Pana Romualda Turowskiego.
Po mszy na miejsce uroczystości weszła kompania honorowa WP wystawiona przez garnizon chełmski. Przemówienie do  uczestników uroczystości wygłosił Prezes OZ ŻBCh Pan Zaborowski.
Głos zabierał Poseł na Sejm RP Jan Łopata, Senator RP Józef Zając i  Radny Wojewódzki Pan Stanisław Misztal i płk Sławomir Demediuk. Kompania honorowa przeprowadziła apel pamięci i oddała salwę honorową. W apelu pamięci przywołane były ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 roku.
Uroczystość pod pomnikiem zakończyła się złożeniem wieńców i wiązanek przed “Pietą Wołyńską”.
W uroczystości przy pomniku uczestniczyło ok. 500 osób. Były delegacje z powiatów tomaszowskiego, lubelskiego, krasnostawskiego z gmin Sawin i Konopnica.
W imieniu Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uczestniczył Pan płk Mirosław Demediuk. W uroczystości uczestniczyła Pani Irena Białęcka Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia z Warszawy. 
   Spora część uczestników po uroczystości przy “Piecie Wołyńskiej” wzięła udział w konferencji poświęconej Zygmuntowi Rumlowi, Batalionom Chłopskim oraz Rzezi Wołyńskiej, która odbyła się w Chełmskiej Bibliotece Publicznej. Referaty wygłosili Pan Zbigniew Zaborowski, Leszek Wójtowicz i Lucjan Cimek. Przed konferencją kilku kombatantom płk Mirosław Demediuk wręczył Krzyże Obrońców Ojczyzny przyznane przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Kilka osób w tym Wiceprezydent Miasta Chełm Pan Józef Górny i Prezes Stowarzyszenia “Pamięć i Nadzieja ” Pan Stanisław Senkowski wyróżnionych zostało Krzyżem Batalionów Chłopskich. Zakończeniem uroczystości był wspólny obiad w restauracji w Hotelu Kamena. Uroczystość bardzo się spodobała wszystkim uczestnikom a szczególnie osobom przybyłym z Warszawy, którzy zachwyceni byli pięknym pomnikiem “Piety Wołyńskiej” ale i stosowną oprawą i przebiegiem całej uroczystości.
W uroczystości uczestniczyła ekipa Panoramy Lubelskiej TVP, która dokumentowała uroczystość i nagrała wypowiedzi trzech mieszkańców Miasta Chełm, które były świadkami i udało im się przeżyć Rzeź Wołyńską. Relacja z uroczystości w Chełmie wyemitowana była nie tylko w Panoramie Lubelskiej ale w głównym ogólnopolskim wydaniu wiadomości o godzinie 19.30.  Następna taka uroczystość będzie miała miejsce przy “Piecie  Wołyńskiej” w roku 2018 z okazji 75 rocznicy Krwawej Niedzieli a organizatorem będzie Stowarzyszenie “Pamięć i Nadzieja”.  

Tekst: Stanisław Senkowski
Zdjęcia: Tadeusz Halicki

Powitanie gości i uczestników przez Prezesa Zarządu Głównego Okręgu Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich płk dra inż Zbigniewa Zaborowskiego. Plik pdf >>

Referat Prezesa Stowarzyszenia “Pamięć
i Nadzieja w Chełmie Stanisława Senkowskiego
wygłoszony na uroczystości w dniu 10 lipca 2016 r. przy “Piecie Wołyńskiej” poświęcony 73. rocznicy
męczeńskiej śmierci Dowódcy Okręgu Wołyńskiego BCH Zygmunta Rumia i 73. rocznicy Rzezi Wołyńskiej. Plik pdf >>

Pamięć i szacunek dla ofiar ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich. 
W tym roku obchodzimy 73 rocznicę ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich. Ludobójstwo ludności polskiej na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej było w czasie II-giej Wojny Światowej największą współczesną tragedią, która dotknęła naród polski. Plik pdf >>

Fotoreportaż z uroczystości. Zdjęcia: Tadeusz Halicki