ARCHIWUM

Archiwum Stowarzyszenia "Pamięć i Nadzieja" w Chełmie

Stowarzyszenie „Pamięć i Nadzieja” w Chełmie powołane zostało przez Zebranie Założycielskie w dniu 24 listopada 2008 roku a osobowość prawną uzyskało w dniu 17 lutego 2009 roku.
Założycielami Stowarzyszenia byli przedstawiciele organizacji kombatanckich i kresowych działających na terenie miasta Chełm.
Zebranie założycielskie powołało również pierwszego Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, pozostałych członków Zarządu i Komisję Rewizyjną.
Pierwszy Zarząd Stowarzyszenia stanowili:
• Franciszek Golik – Prezes Stowarzyszenia
• Stanisław Senkowski – Wiceprezes
• Jan Markowski – Sekretarz Stowarzyszenia
• Stanisław Kuna – Skarbnik Stowarzyszenia
• Czesław Zając – Członek Zarządu


24.11.2008 r. . Założyciele Stowarzyszenia „Pamięć i Nadzieja” z siedzibą w Chełmie. Od lewej siedzą: Stanisław Kuna, Leokadia Cylt, Stanisław Senkowski, Franciszek Golik, Czesław Zająć, Jan Markowski. Stoją od lewej – pierwszy rząd: Zdzisław Drapała, Kazimierz Dziurko, Stanisław Zdanowicz, Stanisław Bujalski, Kazimierz Marchwiany, Wiesław Kostrubała. Stoją od lewej – drugi rząd: Władysław Prystupa, Stanisław Kosiniec, Wincenty Kwiatkowski. Byli oni wówczas przedstawicielami: Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i b. Więźniów Politycznych, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Chełmskiego Środowiska 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, Związku Sybiraków, Związku Inwalidów Wojennych, Stowarzyszenia Batalionów Chłopskich, Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę, Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia Oddział w Chełmie.

Na nadzwyczajnym Zebraniu w dniu 9 lutego 2009 r. w skład Zarządu wybrano Panią Grażynę Kieres i Panią Marię Sawka. Komisję Rewizyjną stanowili:
• Kazimierz Dziurko – Przewodniczący• Stanisław Kosiniec – Sekretarz
• Wincenty Kwiatkowski – Członek
Stowarzyszenie „Pamięć i Nadzieja” ma na celu:1. Wzniesienie w Chełmie Pomnika ku czci Polaków, ofiar zbrodni dokonanych na Kresach Wschodnich przez ukraińskich  nacjonalistów. 2. Oddanie czci i zachowanie w pamięci śladów polskości na Kresach dawnej Rzeczypospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem lat II wojny światowej.

29 stycznia 2009 r. Sąd Rejonowy w Lublinie zarejestrował Stowarzyszenie „PAMIĘĆ I NADZIEJA” z siedzibą w Chełmie.

 


Styczeń  2009 r. Od lewej: Stanisław Senkowski – wiceprezes, Stanisław Kuna – skarbnik, Franciszek Golik – prezes, Czesław Zając – członek zarządu, Jan Markowski – sekretarz.

Ustawienie “Krzyża Wołyńskiego

Po uzyskaniu działki pod budowę przyszłego pomnika Stowarzyszenie podjęło działania zmierzające do zorganizowania w dniu 66 rocznicy „Rzezi Wołyńskiej” przypadającej 11 lipca 2009 r. uroczystości patriotyczno – religijnej, w trakcie której zaplanowano odprawienie uroczystej mszy świętej w intencji pomordowanych Polaków, odsłonięcie i poświęcenie „Krzyża Wołyńskiego” oraz wmurowanie kamienia węgielnego pod przyszły pomnik. Patronat nad tą uroczystością przyjęła Prezydent Miasta Chełm Agata Fisz, Wojewoda Lubelska Genowefa Tokarska, Starosta Chełmski Kazimierz Stocki i Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuk.

“] 

 
 
  

Więcej >>]

Pomnik przedstawiający Pietę Wołyńską, którego autorem i wykonawcą jest artysta rzeźbiarz Witold Marcewicz z Bełżyc zostanie wzniesiony przy Al. J. Piłsudskiego w miejscu gdzie obecnie stoi Krzyż Wołyński. Widok przyszłego pomnika przedstawia powyższa fotografia. Pomnik o wysokości 5 m w całości wykonany zostanie w trwałym materiale tj. w granicie. Całkowity koszt budowy pomnika wyniesie 200 tys. zł. Na publiczną zbiórkę środków płatniczych Stowarzyszenie posiada zgodę MSWiA, a wybór wykonawcy pomnika odbył się w formie zamówienia publicznego, po postępowaniu konkursowym.
Ludobójstwo polskiej ludności cywilnej na Kresach Wschodnich przez ukraińskich nacjonalistów w latach II wojny światowej, w czasie którego w okrutny sposób zamordowano powyżej 130 tys. polskich mężczyzn, kobiet i dzieci tylko dlatego że byli Polakami, zasługuje na godne i trwałe upamiętnienie przez nas współczesnych. Tragedia ta, w której zamordowano tak wielką rzeszę naszych Rodaków, z niewytłumaczalnych powodów nie jest dotychczas odpowiednio opisana w naszej historii i nie została dotychczas odpowiednio upamiętniona dla potomnych. Pomnik służyć będzie upamiętnieniu ofiar tamtych zbrodni, z pośród których wiele nie ma swoich mogił, lub miejsca ich pochówku są nie znane. Przypominając tą narodową tragedię Pomnik ma ostrzegać przed skutkami tolerowania wszelkich zbrodniczych ideologii.
Odsłonięcie pomnika Stowarzyszenie planuje na II połowę września 2010 r. o ile zgromadzona zostanie odpowiednia ilość środków płatniczych.

Więcej >>